Deze website gebruikt alleen strikt noodzakelijke cookies. Meer info betreffende cookies vind u hier: Cookiebeleid. Alles over uw privacy vind u terug in onze Algemene voorwaarden.

Inschrijfformulier

Bij inschrijving van leden jonger dan 18 jaar, dienen ouders / wettelijke vertegenwoordigers deze overeenkomt ter goedkeuring mede te ondertekenen. Dit inschrijfformulier is een wettelijke overeenkomst tussen u en Olympus Gym en dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Met deze digitale versie vervangt het vinkje onder akkoord uw handtekening.

Door ondertekening van deze overeenkomst gaat u akkoord met de regeling m.b.t. machtiging van het contributiebedrag per maand van het door u gekozen lidmaatschap. Inschrijfkosten bedragen éénmalig € 15,00. 

U verleent automatische machtiging aan Olympus Gym om maandelijks (28ste van de maand) de verschuldigde contributiegelden tot wederopzegging van het op deze overeenkomst door u opgegeven IBAN rekeningnummer te incasseren.

Deze overeenkomst geldt voor de duur van zes maanden vanaf de datum zoals hier onder vermeld. en gaat in na ondertekening door beide partijen en is bindend.

Deze overeenkomst kan alleen worden beëindigd door opzegging per mail met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.

Voor (studenten) Sportkaart houders gelden afwijkende voorwaarden!

Proefles volgen?

Indien u een proefles wilt volgen neem dan gerust contact met ons op!

Contact

Inschrijven

Bedankt, uw inschrijving is succesvol ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

1x trainen

€ 29,95 per maand

2x trainen

€ 34,95 per maand

Onbeperkt trainen

€ 39,95 per maand

Jeugd

€ 29,95 per maand

(Studenten) Sportkaart

€ 0,00 per maand

Voornaam/Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Emailadres
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
IBAN rekeningnummer
Naam rekeninghouder
Gelrepas
Bijzonderheden (Medisch etc)
Voor akkoord
 Lid
 Gemachtigde
 Ik ga akkoord met de, Algemene voorwaarden